direx
SPEDYCJA KRUSZYWA O FIRMIE KONTAKT

Direx Logistic Services Sp. z o.o.

Dynamiczny rozwój działalności oraz wzrost liczby i wartości operacji realizowanych z wieloma partnerami, skłoniły do utworzenia nowego podmiotu gospodarczego w ramach Grupy, którego celem jest harmonizowanie i koordynowanie współpracy Grupy DIREX z jej klientami oraz firmami współpracującymi. Na początku 2007 roku powstała nowa spółka-córka Grupy DIREX, na którą przeniesiono znaczny zakres odpowiedzialności za współpracę z klientami oraz firmami partnerskimi, w zakresie organizowania transportu i spedycji międzynarodowej. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie efektu synergii współpracy z partnerami oraz oferowanie klientom możliwie najszerszego i najbardziej elastycznego wachlarza usług. W najbliższym czasie podstawowa działalność Direx Logistic Services Sp. z o.o. będzie rozszerzana o dodatkowe usługi dla transportu i logistyki.

mediacyfrowe.pl