direx
SPEDYCJA KRUSZYWA O FIRMIE KONTAKT

Dział serwisowy

Zadaniem działu serwisowego jest zapewnienie idealnego stanu technicznego wszystkich jednostek firmy. Obowiązkowym, cotygodniowym kontrolom, przeglądom i serwisowi podlegają nie tylko ciągniki, ale także naczepy i agregaty chłodnicze. Przyjęte procedury wewnętrzne pozwalają na wychwytywanie i naprawianie najdrobniejszych usterek aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych poważniejszych problemów technicznych w trasie. Wszystkich kierowców wjeżdżających na bazę obowiązuje procedura podstawienia pojazdu do przeglądu oraz zgłoszenia listy elementów do przeglądu i ewentualnej naprawy.

Własny magazyn części zamiennych daje firmie dużą swobodę i niezależność działania oraz zapewnia dostępność część potrzebnych do realizacji planowanego przeglądu lub naprawy o każdej porze dnia i roku. Posiadanie przez firmę własnego serwisu i magazynu ogranicza czas serwisowania floty do naprawdę niezbędnego minimum. Dział serwisu ma do dyspozycji również jednostkę „Assistance” - gotową do wyjazdów w trasę i dokonywania niezbędnych napraw niemalże wszędzie i w każdych warunkach, gdyby czas oczekiwania na inny serwis byłby zbyt długi w porównaniu z wewnętrznymi standardami DIREX.

mediacyfrowe.pl